หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช
SISA ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-17 11:40:03

             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม วิทยาเขตนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ