หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดสอบรายวิชา FPR 1110 ภาพยนตร์นิพนธ์
SISA จัดสอบรายวิชา FPR 1110 ภาพยนตร์นิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-17 11:48:55

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดสอบในรายวิชา FPR 1110 ภาพยนตร์นิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 3