หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-12-28 08:47:17

       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีพร้อมด้วย อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา