หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และนักท่อเที่ยวที่แวะเวียนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และนักท่อเที่ยวที่แวะเวียนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-12-17 10:27:54

ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และนักท่อเที่ยวที่แวะเวียนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา