หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม
โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-18 17:14:27

        เมื่อวันที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ชื่ออาจารย์ อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์ปลอดสารพิษ  ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม