หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมต้อนรับ “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขององคมนตรี”
SISA เข้าร่วมต้อนรับ “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขององคมนตรี”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-19 09:52:04

SISA เข้าร่วมต้อนรับ “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขององคมนตรี”


          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 8.00-15.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมให้การต้อนรับ “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนันทา ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (องคมนตรี)” ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา