หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ E-Marketing
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ E-Marketing

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-19 14:51:09

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม

ชื่ออาจารย์ อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   จัดอบรม การค้นหาสูตรอาหารโบราณ (ต.ศาลายา จ.นครปฐม) ที่สูญหาย

ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม