หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา PAM 2606 Script Writing for Performing Arts
CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา PAM 2606 Script Writing for Performing Arts

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-01-27 09:17:46

       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์สุธิดา   สิงหราช อาจารย์ประจำสาขาการศิลปะการแสดงประยุกต์   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา PAM 2606 Script Writing for Performing Arts ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3  แขนงวิชาการแสดง โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา