หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมประชุม “การประชุมหารือ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณพร้อมแนวทางการบริหารงบประมาณ”
SISA เข้าร่วมประชุม “การประชุมหารือ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณพร้อมแนวทางการบริหารงบประมาณ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-27 16:27:06

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณพร้อมแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5