หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สายสนับสนุนวิชาการ)
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สายสนับสนุนวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-27 16:22:51

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมฟังการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สายสนับสนุนวิชาการ) โดยเช็คอินผ่านระบบแอพพลิเคชั่น SSRU Event ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-212 ชั้น 2