หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
SISA เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-27 16:24:28

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และเป็นหัวหน้าโครงการ E-Marketing จัดประชุมพร้อมรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม และวางแผนการทำงานแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 1