หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA เข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายสนับสนุนวิชาการ)
SISA เข้าร่วมประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายสนับสนุนวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-26 15:17:03

          เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมฟังการประชุมสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายสนับสนุนวิชาการ) โดยเช็คอินผ่านระบบแอพพลิเคชั่น SSRU Event ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-212 ชั้น 2