หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากภาพถ่าย กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
SISA เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากภาพถ่าย กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-23 09:58:32

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าพบนายอำเภอสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อขอคำชี้แนะเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล และสอบถามแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากภาพถ่าย กรศึกษา ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา