หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563
SISA ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-23 10:34:56

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ Lonzia Maurice Berry  อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชา PAM2604 English for Perfomimg Arts เพื่อสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Zoom

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา