หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ
SISA เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-23 10:39:59

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา