หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดสอบวัดมาตรฐาน ICT (การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)
SISA จัดสอบวัดมาตรฐาน ICT (การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-09 10:22:09

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดสอบวัดมาตรฐาน ICT (การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1