หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา IGM 1110 Creative Thinking and Decision Making
CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา IGM 1110 Creative Thinking and Decision Making

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-02-02 11:11:11

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร  อาจารย์ประจำสาขาการสร้างภาพยนตร์   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา IGM 1110 Creative Thinking and Decision Making  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3   โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา