หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
SISA เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-24 11:43:06

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายชานนท์จีนบัว และนางสาววีรภัทรา สิงห์ทอง เป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เชิญพานไหว้ครู ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา