หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดติวเข้มก่อนสอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์
CCA จัดติวเข้มก่อนสอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-02-02 11:17:10

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ  อาจารย์ประจำสาขาการสร้างภาพยนตร์   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดติวเข้มก่อนสอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3   โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา