หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์
CCA จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-02-02 11:28:01

   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สอบภาษาอังกฤษ SSRU CEFR แบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา