หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA เข้าร่วมประชุมก่อนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
SISA เข้าร่วมประชุมก่อนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-25 11:08:23

       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมก่อนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 1