หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA จัดประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัด และการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงการมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2564
SISA จัดประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัด และการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงการมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-25 11:14:54

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 8.00-11.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัด และการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 1

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา