หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชา SFD 1105 Principle of Photography
CCA จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชา SFD 1105 Principle of Photography

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-02-02 11:22:18

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์เอกพจน์   ธนะสิริ  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบดิจิทอล   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชา SFD 1105 Principle of Photography  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1   โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา