หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ลงนามความร่วมมือและประชุมกลุ่มย่อย “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนรากฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563”
SISA ลงนามความร่วมมือและประชุมกลุ่มย่อย “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนรากฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-09 10:20:41

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนรากฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนในหมู่ 1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม) พร้อมประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกของโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ชั้น 2