หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/63
SISA จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/63

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-30 10:37:21


          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และผู้บริหารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/63 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณยิ่งยง อธิศิริกุล และ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็oกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5