หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-31 09:59:37

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณยิ่งยง อธิศิริกุล และ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5