หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดโครงการประกวดดาว-เดือน SISA THE NEXT GEN 2020
SISA จัดโครงการประกวดดาว-เดือน SISA THE NEXT GEN 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-27 15:39:07

           เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นกรรมการในการตัดสินงานโครงการประกวดดาว-เดือน SISA THE NEXT GEN 2020 โดยมีนักศึกษารุ่นพี่อดีตดาว-เดือน SISA THE NEXT GEN 2018 และ 2019 มาร่วมเป็นกรรมการเพื่อคัดเลือกและมอบสายสะพายให้กับนางสาวศจีพิมุข ปัสโป (น้องมุข) ดาว SISA THE NEXT GEN 2020

            นายนนทรัตน์ อุ่นเมือง (น้องนนท์) เดือน SISA THE NEXT GEN 2020 นางสาวณัฐณิชา เปี่ยมสะอาด (น้องชีต้าร์) และนายปฏิพล ปานเกษม (น้องเบต้า) รางวัล Poppular Vote นางสาวเนื้อทอง กงกันยา (น้องกิ่ง) และนายภูริ บุญมี (น้องภูมิ) รางวัลขวัญใจช่างภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา