หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดสอบFinal วิชา GEN 0209 Public Speaking
SISA จัดสอบFinal วิชา GEN 0209 Public Speaking

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-28 09:57:57

          เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดเวทีนำเสนองานผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อสอบ Final ในรายวิชา GEN 0209 Public Speaking ของ Dr.Yang Mee Eng  ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-212 ชั้น 2