หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เปิดห้องสตูดิโอ “ถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ รุ่น 59”
SISA เปิดห้องสตูดิโอ “ถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ รุ่น 59”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-12-11 16:03:30

          เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดห้องสตูดิโอเพื่อจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ โดยฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการถ่ายภาพพร้อมเก็บค่าบริการถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ ณ ห้อง Acting ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่