หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ม.1 ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม (กิจกรรมที่ 1-3 และ 5 แผนการดำเนินโครงการ)
SISA จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ม.1 ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม (กิจกรรมที่ 1-3 และ 5 แผนการดำเนินโครงการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-12-28 13:06:58

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ม.1 ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม (กิจกรรมที่ 1-3 และ 5 แผนการดำเนินโครงการ) ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ รีสอร์ทบ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา