หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-12-28 11:43:22

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโลจิสติกส์ฯ 1

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา