หน้าหลัก > ข่าว > รวมผลงานที่ได้รับรางวัล > SISA คว้ารางวัลนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “FESTIVAL APRESIASI SENI (FEAS) 2019”
SISA คว้ารางวัลนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “FESTIVAL APRESIASI SENI (FEAS) 2019”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-24 11:12:13

SISA คว้ารางวัลนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “FESTIVAL APRESIASI SENI (FEAS) 2019”

เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “FESTIVAL APRESIASI SENI (FEAS) 2019” และได้รับรางวัลจานวน 4 ผลงานได้แก่ 1.รางวัล BRONZE AWARD เรื่อง Media Interative : 3D Printing Caracter for Boardgame นางสาวมิณตรา นาสี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล2.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Animation : 7 Ways To Manage Yourself When Heartbroken นางสาวอรนุช ภู่กาจัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
3.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Animation : The Royale Project นางสาว นงลักษณ์ สิทธิพรรัตนมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
4.รางวัล SILVER AWARD เรื่อง Shot Film : Reflection of Creativity and Imagination of Michel Gondry’s Film นายวิชยุตม์ พรประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสร้างภาพยนตร์ ณ มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องในการส่งผลงานนาเสนอระดับนานาชาติต่อไป
#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ#สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า #รอบรับตรงร่วมกัน #รอบAdmissions#รอบรับตรงอิสระ #รอบรับตรง
#รับสมัครนักศึกษา