หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต
SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-22 11:29:14

SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต ดังนี้
-แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
-แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
-แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
-แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
เปิดรับสมัครรอบแรก (Portfolio 1) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 61 สมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ ทปอ. www.tcas.cupt.net 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918

#SISA #SSRU #TCAS62 #TCAS #Portfolio1 #Dek62 #สมัครเรียน#รับสมัครนักศึกษา62 #รับสมัครนักศึกษา #เรียนอินเตอร์ #หลักสูตรนานาชาติ #เรียนภาพยนตร์ #เรียนออกแบบ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนการตลาด #เรียนการแสดง #กลางทุ่งอินเตอร์ #วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ #สวนนัน #เด็กสวนนัน #สวนนันอินเตอร์


ดาวโหลด PDF SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต.pdf