หน้าหลัก > ข่าว > รวมผลงานที่ได้รับรางวัล > SISA ประกาศความเป็นเลิศทางด้านภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกผลงานสารคดีสั้น เรื่อง RAPTHAI (แร็พไทย) ยอดเยี่ยมในงาน Visual Documentary Project 2018: Popular Culture in Southeast Asia!” ณ ประเทศญี่ปุ่น
SISA ประกาศความเป็นเลิศทางด้านภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกผลงานสารคดีสั้น เรื่อง RAPTHAI (แร็พไทย) ยอดเยี่ยมในงาน Visual Documentary Project 2018: Popular Culture in Southeast Asia!” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-18 16:27:52

SISA ประกาศความเป็นเลิศทางด้านภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

ได้รับการคัดเลือกผลงานสารคดีสั้น เรื่อง RAPTHAI (แร็พไทย) ยอดเยี่ยม

ในงาน Visual Documentary Project 2018: Popular Culture in Southeast Asia!” ณ ประเทศญี่ปุ่น


         นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จานวน 3 คน ได้แก่ นายจิรกานต์ สกุณี, นายวิชยุตม์ พรประเสริฐ และนายศรัณญ์ โฆษิตสุขเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ชั้นปีที่ ๓ ได้ส่งผลงานภาพยนตร์สารดีสั้นเรื่อง RAPTHAI (แร็พไทย) เข้าร่วมรับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Visual Documentary Project 2018 : Popular Culture in Southeast Asia!” โดยคัดเลือกผลงานจาก ๑๑ ประเทศในเขตทวีปอาเซียน หรือโซนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม, บรูไน, มาเลเซีย, ติมอร์-เลสเต, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยทางวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เป็น ๑ ใน ๕ ทีมจากกลุ่มประเทศโซนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก The Japan Foundation Asia Center ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยนักศึกษาทั้ง ๓ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปกับภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องนี้ อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายพูดคุยเสวนากับผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือก และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ระหว่างวันที่ 12-17 ธ.ค. 61 ณ ประเทศญี่ปุ่น


#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #RAPTHAI#VisualDocumentaryProject2018 #Kyoto #Japan