หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562
SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-07 15:49:22

SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ให้แด่ อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม, ตัวแทนจากวิทยาลัย โลจิสติกส์และซับพลายเชน และตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562


#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #สวัสดีปีใหม่ #HNY2019