หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช
SISA ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-07 15:44:04

SISA ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช

           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรประจาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมสักการะบูชาศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

#SISA#SSRU#TCAS62#Portfolio#Dek62#TCAS#เรียนภาพยนตร์#เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล#เรียนการตลาดดิจิทัล#เรียนอินเตอร์#เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์#เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน#ประกาศผลการรับสมัคร#ประกาศรายชื่อ#สมัครเรียน