หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
SISA จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-07 15:45:41

SISA จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ สื่อใหม่ จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานร่วมประชุมวางแผนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน