หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA แต่งกายผ้าไทย “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”
SISA แต่งกายผ้าไทย “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:19:26

SISA แต่งกายผ้าไทย “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”

     เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย สืบสานความเป็นไทย เน้นความเป็นวัง เพื่อร่วมในโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า#รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์#เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน#ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #รายงานตัวนักศึกษา #แต่งกายผ้าไทย #ผ้าฝ้ายพื้นเมือง