หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น “เด็กตื่นไฟ”
SISA ร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น “เด็กตื่นไฟ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:28:19

SISA ร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น “เด็กตื่นไฟ”

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทเวิร์คลิ้งค์ ดาอาเจนซี่ จากัด ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงานกกพ.) จัดโครงการ “เด็กตื่นไฟ” เพื่อให้ความรู้ด้านไฟฟ้า ได้ดาเนินการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น รวมเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์#เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล#เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์#เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ#สมัครเรียน #Portfolio1 #เด็กตื่นไฟ #Dekwakeup