หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562
SISA รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:27:45

SISA รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดี ปีใหม่จาก ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1