หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > คนไทยทำงานฟรีแลนซ์ ราว 1.9 ล้านคน ส่งตลาดฟรีแลนซ์ไทย เติบโต มีมูลค่าราว 4.8 แสนล้านบาท
คนไทยทำงานฟรีแลนซ์ ราว 1.9 ล้านคน ส่งตลาดฟรีแลนซ์ไทย เติบโต มีมูลค่าราว 4.8 แสนล้านบาท

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-12 19:39:47

คนไทยทำงานฟรีแลนซ์ ราว 1.9 ล้านคน ส่งตลาดฟรีแลนซ์ไทย เติบโต มีมูลค่าราว 4.8 แสนล้านบาท

จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์ เกี่ยวกับ ตลาดฟรีแลนซ์ในประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผลการประเมินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดฟรีแลนซ์ไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องราว 3.9% ต่อปี โดยในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 4.8 แสนล้านบาท และมีจำนวนฟรีแลนซ์ราว 1.9 ล้านคน

ส่วนสถานการณ์ตลาดฟรีแลนซ์ในต่างประเทศ ก็มีรายงานจาก World Employment and Social Outlook – Trends 2017 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่า ในประเทศอื่นๆ ก็มีการจ้างงานรูปแบบไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยระบุว่า เป็นผลมาจากการเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลให้ขาดการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ส่งผลให้จำนวนการจ้างงานที่ไม่มั่นคง (vulnerable employment) เพิ่มขึ้น และมีจำนวนคนที่ทำงานที่ไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นด้วย จาก 1,396.3 ล้านคน ในปี 2016 เป็น 1,407.9 ล้านคน ในปี 2017 และ 1,419.2 ล้านคน ในปี 2018 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

ทั้งยังมีข้อมูลจาก Labour market and Labour force survey (LFS) statistics ของสหภาพยุโรป (EU) ปี 2016 พบว่า ยุโรปมีกำลังแรงงานที่เป็นพนักงานประจำ 188.4 ล้านคน เป็นลูกจ้างตนเอง 32.7 ล้านคน นอกจากนี้ยังระบุว่า คนทำงานในยุโรปทำงานเต็มเวลา 178.2 ล้านคน ทำงานพาร์ทไทม์ 45.3 ล้านคน เฉลี่ยแล้วคนทำงานในยุโรปทำงานสัปดาห์ละ 37.1 ชั่วโมง ส่วนสมาคมผู้เชี่ยวชาญอิสระและผู้จ้างงานตนเอง (Association of Independent Professionals and the Self Employed - IPSE) ประเมินว่าจำนวน ‘ฟรีแลนซ์’ ในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ เพิ่มขึ้นมาถึง 2 เท่า ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 โดยเฉพาะในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์

ขณะเดียวกันข้อมูลจาก ‘Labour force survey data’ ระบุว่า จากการสำรวจผู้คนในสหราชอาณาจักร มากกว่า 50,000 ครัวเรือน พบว่าจำนวนรวมของผู้รับจ้างอิสระมีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 1992 กับ 2011 โดยเพิ่มจาก 1.04 ล้านคน เป็น 1.56 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้รวมผู้ที่รับจ้างอิสระเพียงอย่างเดียว ผู้ที่เป็นทั้งลูกจ้าง และรับจ้างอิสระ ผู้ที่เป็นทั้งนายจ้าง และรับจ้างอิสระ และผู้ที่รับจ้างอิสระมากกว่า 1 งาน

ส่วนในสหรัฐอเมริกา ในปี 2015 จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 70 ของบริษัทในสหรัฐฯ ใช้งานภาคบริการด้วยการจ้างงานต่างประเทศ และรวมกิจกรรมจำนวนหนึ่งไว้ในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนของบริษัท Upwork และ Freelancers Union เปิดเผยผลสำรวจที่ทำร่วมเมื่อปี 2018 ระบุว่าคนอเมริกันทำงานแบบฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้นจาก 53 ล้านคน ในปี 2014, เพิ่มเป็น 56.7 ล้านคน ในปี 2018 โดยการทำงานฟรีแลนซ์ของคนอเมริกัน มีจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ เฉลี่ย 998 ล้านชั่วโมง/สัปดาห์ในปี 2015 และเพิ่มเป็น 1.07 พันล้านชั่วโมง/สัปดาห์ในปี 2018

อย่างไรก็ตาม พาโยเนียร์ แพลตฟอร์มการจ่ายเงินดิจิทัล ได้เผยแพร่รายงานจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ผู้มีอาชีพฟรีแลนซ์มากที่สุดในโลก 10 อันดับ พบว่าประเทศที่สร้างรายได้ให้กับฟรีแลนซ์มาที่สุด ได้แก่
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 78%
อันดับ 2 สหราชอาณาจักร สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 59%
อันดับ 3. บราซิล สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 48%
อันดับ 4. ปากีสถาน สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 47%
อันดับ 5. อินเดีย สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 39%
อันดับ 6. ยูเครน สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 36%
อันดับ 7. ฟิลิปปินส์ สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 35%
อันดับ 8 บังกลาเทศ สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 27%
อันดับ 9. รัสเซีย สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 20%
อันดับ 10. เซอร์เบีย สร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 19%