หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
SISA เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-11 18:14:21

SISA เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา