หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562
SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-07-10 18:43:09

SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 11.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีและอาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 1