หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > อีก 1 โครงการดี ๆ ของนักศึกษา PR&CC ที่ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ
อีก 1 โครงการดี ๆ ของนักศึกษา PR&CC ที่ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-12 19:50:45

อีก 1 โครงการดี ๆ ของนักศึกษา PR&CC ที่ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ 

"PR train(ee): ประสบการณ์ดี ๆ นอกห้องเรียน" 

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย 5 สถานี (สถานีท่าพระ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวีดมังกร) และพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม


โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเป็นการทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าที่มีความโดดเด่นและสวยงามทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตต่าง ๆ ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของไทย ที่ผสมผมสานกับการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการนำเสนอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้ง 5 สถานีและ 4 สถานีที่มีความสวยงามและโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และเพื่อเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1


โดยในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ ดังนี้

1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับความอนุเคราะห์ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในสถานที่จัดโครงการฯ และสนับสนุนเงินรางวัล และของรางวัลในการประกวดภาพถ่ายของนักศึกษา 

2. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ได้รับความอนุเคราะห์ในส่วนของค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์

3. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Central Restaurant Group (CRG) สนับสนุนในส่วนของอาหารว่าง set box dunkin donut 

4. บริษัท แลคตาซอย จํากัด ในการสนับสนุนในส่วนของเครื่องดื่มแลคตาซอย และเครื่องเขียนต่าง ๆ 


แล้วพบกับกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกันนะคะ ☺


#PRtainee #ประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียน 

#วิถีนักศึกษาPR #PRandCC #PRssru #PRstory#เรื่องราวดีๆวิถีพีอาร์ #ความPR