หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562
SISA ร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 19:49:33

SISA ร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1-212 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม