หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ต้อนรับนักศึกษา จาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ ช่วยสอนในห้องเรียน
SISA ต้อนรับนักศึกษา จาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ ช่วยสอนในห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 19:55:04

SISA ต้อนรับนักศึกษา จาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ ช่วยสอนในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์ Lonzia Maurice Merry อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับนักศึกษาจาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ ช่วยสอนและทำกิจกรรมในรายวิชา IGL1103 English Composition for Deily Life ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3