หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมโครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562
SISA ร่วมโครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:27:02

SISA ร่วมโครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระสงฆ์จานวน 15 รูป บิณฑบาตรรับข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ บริเวณถนนทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า #รอบ2 #Dek62#TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น#เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร#ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ #ตักบาตร62