หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA “จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4
SISA “จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 20:01:59

SISA “จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น. คณาจารย์ประจาสาขาศิลปะภาพยนตร์และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อนาเสนอผลงาน รับฟังคาวิจารณ์ และคำแนะนำในการทำศิลปะนิพนธ์ก่อนจบการศึกษา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1 ชั้น 2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ