หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดพิธีทาบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจำปี 2562
SISA จัดพิธีทาบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 20:06:19

SISA จัดพิธีทาบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจาปี 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธรรมรังษีมาทาพิธีสวดมนต์ เทศนาธรรมและฉันท์ภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับวิทยาลัย ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1