หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี 2562
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-09-16 20:14:24

SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ โดยมีตัวแทนนักศึกษาสวดบทไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ และฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดี ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1